Suffolk County Public Hearing to Ban Geoengineering

Share

Public Hearing On Proposal To Ban Geoengineering, Suffolk County, NY Part 1

Public Hearing On Proposal To Ban Geoengineering, Suffolk County, NY Part 2

Public Hearing On Proposal To Ban Geoengineering, Suffolk County, NY Part 3

Public Hearing On Proposal To Ban Geoengineering, Suffolk County, NY Part 4

12-8-11 video Dec 6 Suffolk County Public Hearing to ban geoengineering